Over utWEB

utWEB is de website van Christ Tielemans. Hier staan alle activiteiten op waar ik mij mee bezig ben. Het gaat om een breed scala aan interesses en bezigheden, die toch ook weer met elkaar verbonden zijn en in de loop van de jaren zich verder hebben ontwikkeld en verdiept.

Dan gaat het om biologische land- en tuinbouw, waar ik vanouds al mee bezig ben. Als boerenzoon heb ik tuinbouw gestudeerd aan de HAS hogeschool, waarna ik als dienstweigeraar bij de Kleine Aarde in de biologische tuinderij kwam te werken. Daarna werkte ik enkele jaren direct bij De Kleine Aarde, o.a. als voorlichter voor biologische bedrijven. Na die periode heb ik samen met Dimphie, mijn vrouw, een eigen biologische tuinderij gehad en een korte periode bij SKAL, de controle-organisatie voor biologische bedrijven gewerkt. Vervolgens kwam ik in het onderwijs terecht, eerst de Middelbare Agrarische School in Houten en vanaf 1993 de HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Daar heb ik les gegeven in plantenteelt en biologisch landbouw, waarbij de laatste jaren het accent meer verschoof naar de opleiding Management van de Leefomgeving met thema’s als plattelandsvernieuwing, de sociale kant van de groene ruimte en stadslandbouw.

Al die jaren heb ik zelf steeds een moestuin gehad, cursussen gegeven, artikelen geschreven en lezingen gehouden over biologisch moestuinieren. Momenteel schrijf ik o.a. maandelijks een aantal pagina’s over de moestuin in het tijdschrift Landleven. Sinds 2014 ben ik ook als kartrekker actief met Buurttuin Brandevoort in Helmond. Het plan is om dit stadslandbouwinitiatief uit te laten groeien tot een belangrijk groen onderdeel van Brainport Smart District, de nieuwe groene slimme wijk in Brandevoort.

Naast de groene ruimte en (stads)landbouw is ook spiritualiteit een rode draad in mijn leven. Zo heb ik een master religiestudies gedaan aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waarbij het afstuderen bestond uit een studie naar de spirituele kant van stadslandbouw. Ook heb ik recent een opleiding tot Mindfulness-trainer afgerond en geef o.a. trainingen aan collega’s aan de HAS Hogeschool.